HomeConsumentBedrijvenPartnersExtraLogin
Geschilonline.nl

 

Over Geschilonline.nl

Geschilonline.nl maakt juridisch advies bereikbaar voor iedereen. Voor bedrijven en consumenten, voor werkgevers en werknemers.

Bij Geschilonline.nl kunt u terecht voor juridisch advies op de volgende rechtsgebieden, nl:

Consumentenkoop, Arbeidsrecht en ontslagrecht, Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht, Fiscaalrecht, E-commerce & IT recht, Vastgoedrecht en huurrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Europees Recht, Gezondheidsrecht, Personenrecht en Familierecht, Ambtenarenrecht en Milieurecht.

U kan bij ons terecht voor al uw juridische vragen, zowel voor Business-to-Business als Business-to-Consumer.

Vastgoedrecht

 

Alle vastgoedprojecten krijgen in elke fase van het project te maken met een complexe regelgeving van projectontwikkeling. Vastgoedrecht is een ruim rechtsgebied.

De raakvlakken met andere rechtsgebieden zijn legio. Denk bijvoorbeeld aan Bestuursrecht, Milieurecht, Ondernemingsrecht en Fiscaal recht.

 

Onze advocaten behouden het overzicht en besteden aandacht aan alle juridische aspecten die komen kijken bij het doorlopen van een vastgoedproject. Van tekentafel tot exploitatie, van concept tot realisatie.

Denk daarbij ook specifieke zaken, zoals (koop en) verkoop van het vastgoedproject. Denk aan advisering op het gebied van onroerende rechten, zoals erfdienstbaarheden, erfpacht. Ook opstalrechten en appartementsrechten behoren tot het werkterrein van onze advocaten. In binnen- en buitenland.

 

Vul nu het onderstaande online reactie formulier in en een van onze advocaten neemt zo snel mogelijk contact met u op!

 Stel hieronder uw juridische vraag aan Geschilonline.nl.

Stel online uw juridische vraag en ontvang een antwoord van een gespecialiseerde advocaat!.

Stel nu hier online uw juridische vraag!